/Users/Jesus/Documents/CARLES ENRICH/CONCURS HABITATGES VALLCARCEl nou barri de Vallcarca reivindicarà el seu patrimoni original, bona part del qual queda en el record, i redistribuirà l’impacte del nou habitatge a favor d’espais oberts on es donarà valor a l’aigua a través de canals i espais d’estada. Aquesta és la proposta de l’estudi Carles Enrich, guanyadora del concurs internacional d’idees, que es treballarà ara fins al desembre amb els veïns i que s’executarà el proper mandat.

El nou Vallcarca intentarà tornar a l’essència ideològica i formal, amb 7.800 metres quadrats edificables per a pisos socials (i 9.400 metres quadrats per als privats) i conservant la majoria dels elements que no s’han perdut des del plantejament fallit del pla de l’any 2002 i després de l’hecatombe que va suposar l’enderroc de desenes de finques en els últims anys i el seu abandonament per l’impacte de la crisi tant en els espais de gestió pública com privada del nucli antic.

Del vell Vallcarca al nou s’hi arribarà lentament amb el temps, perquè ara, tal com ahir va anunciar el regidor de Gràcia, Eloi Badia, i la tinent d’alcaldessa Janet Sanz, s’obre un període de sis mesos de juny a desembre per debatre la proposta guanyadora del concurs, Arrels, amb els veïns, i l’execució no es farà en qualsevol cas fins al proper mandat.

El projecte de l’estudi Carles Enrich, també guanyadors enguany del concurs de reforma de l’exConsolat de Dinamarca (Casa Junyer-Canals), apel·larà als orígens de les conques hídriques del barri, amb les rieres de Vallcarca i Farigola i amb l’antic manantial de la Mina com a referents. Respecte del pla del 2002 -”un model de ciutat caduc i obsolet”, segons Badia-, la proposta planteja una redistribució dels habitatges públics no en tres grans blocs com es preveia abans sinó al llarg de l’avinguda Vallcarca i del carrer Gustavo Adolfo Becquer, que evitaran grans panys de paret i afavoriran la instal·lació de tallers i locals per a cooperatives. El document del projecte detalla habitatges d’un màxim de planta baixa i tres pisos, amb tipologies de 40, 75, 90 i 120 metres quadrats.

Aquest traçat obligarà a desplaçar l’actual i existosa pista de bàsquet provisional al gran espai central d’estada, i sota la qual hi anirà un pàrquing de 64 places aprofitant la cota original del terreny sense necessitat de fer cap tipus d’excavació. En aquest gran espai central es farà la connexió de passeig entre Can Carol i l’exConsolat de Dinamarca a través de terrasses per superar el desnivell.

La mobilitat, de fet, també serà una de les apostes del nou Vallcarca, amb el vianant com a usuari prioritari de l’espai, i amb l’estrena de la primera superilla de Vallcarca en aquesta zona interior. L’avinguda de Vallcarca, segons apunta el projecte però que s’haurà de sotmetre a debat perquè no entra en l’àmbit de definició a concurs, es projecta amb un sol sentit de circulació, amb la qual cosa es permet ampliar les voreres i eliminar un carril per als cotxes, i l’avinguda de la República Argentina es pensa com a absorbidora del trànsit en sentit descendent. Pel que fa al carrer de Gustavo Bécquer s’elimina el carril d’estacionament i es redueix el de circulació a 2,80 metres per disminuir la velocitat i la contaminació ambiental i acústica, guanyant alhora espai a la vorera i convertint la via en nou eix urbà.

La proposta final, no obstant això, encara pot incorporar elements d’altres projectes que han rebut una menció especial entre els 23 aspirants a guanyar el concurs. Els quatre finalistes han estat Vallcarca rebrota, de l’equip format per Raons Públiques i Celobert; Equilibrista, de l’equip format per Cantallops, Vicente, Bayona i Valero; Grapes, de l’equip format per Roel, Sánchez i Santiago; i Una plaça i dos camins, de l’equip format per Flores&Prats Arquitectes, Fayos i Toni Ramon.

Comentari de Facebook

Deixa un comentari